Välj en sida

Ta höjd för en ny skogsteknik

Maximera avkastningen och skydda naturen!
Vår revolutionerande teknik lyfter ditt skogsbruk – helt utan CO2-utsläpp. Framtiden för grön skogshushållning är här!

Kontakta oss

vår metod

VÅR VISION

Vara en ledande innovativ aktör inom autonoma, fossilfria, markoberoende lyftsystem och tjänster

Vi är pionjärer inom utvecklingen av avancerade lyftsystem och tjänster som inte bara driver branschstandarder framåt utan också omdefinierar dem helt. Genom att vara i framkant av innovation, erbjuder vi våra kunder autonoma lyftsystem som är självgående, vilket eliminerar behovet av manuell styrning och därmed ökar effektiviteten och säkerheten på arbetsplatserna.

Vårt engagemang för en hållbar framtid reflekteras i vårt dedikerade arbete med fossilfria system. Vi använder den senaste teknologin för att säkerställa att våra lösningar inte bara minskar miljöpåverkan utan även sänker de långsiktiga driftskostnaderna för våra kunder.

I ljuset av den globala uppvärmningen växer behovet av ett hållbart skogsbruk som binder mer CO2 och eliminerar användning av fossila bränslen och därmed främjar ekologisk och ekonomisk tillväxt.

Den globala uppvärmningen, orsakad av ökande utsläpp av CO2, är vår tids största utmaning. Konsekvenserna av en fortsatt temperaturökning är omfattande och inkluderar extrema väderförhållanden, stigande havsnivåer och negativa effekter på biologisk mångfald. Det är oerhört viktigt att snarast hitta och implementera lösningar för att minska CO2-utsläppen, globalt. GI Lift har ambitionen att bidra till inbromsningen av den globala uppvärmningen.

Ett sätt att minska temperaturhöjningarna är att minimera utsläppen och att binda befintlig CO2. Ett av de mest effektiva sätten att göra detta på är genom naturliga processer som fotosyntesen, där växter och träd absorberar CO2 och omvandlar den till syre. Detta understryker vikten av att bevara och utöka våra skogar, som agerar som kollager och spelar därmed en kritisk roll i att reglera klimatet. Att öka bindningen av CO2 innebär inte bara att plantera fler träd, utan också att säkerställa att befintliga skogar är friska och kan växa optimalt.

Dessutom finns ett växande behov att förbättra skogsbruket för att maximera skogens värde och tillväxt. Förbättrat skogsbruk innebär att man använder metoder som främjar hälsosamma skogsekosystem, vilket kan inkludera allt från att välja rätt trädarter för ett visst område, till att tillämpa hållbara avverkningsmetoder som inte skadar skogen. Genom att förbättra skogsbruket kan vi inte bara öka mängden koldioxid som binds, utan också stärka skogarnas motståndskraft mot sjukdomar, skadedjur och klimatförändringar. Det leder till en ökad tillväxt och värde, vilket gynnar såväl den lokala ekonomin som den globala miljön.

Att adressera dessa punkter kräver en integrerad strategi som kombinerar policyförändringar, vetenskaplig forskning och praktiskt skogsbruk. Genom att öka medvetenheten och samarbeta över industri- och landsgränser kan vi arbeta mot en mer hållbar framtid där skogar bidrar till att balansera vårt klimat, medan de fortsätter att vara en värdefull resurs för mänskligheten.

KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN SKADAR SKOGEN

Lösningen är en välmående skog

Genom att berika skogarna med aska och näringsämnen kan vi skapa robusta ekosystem som binder mer CO2 och därmed motverka klimatförändringarna.

För att lösa problemet med ökad global uppvärmning och behovet av ökad bindning av CO2, är en lösning att tillföra aska och näringsämnen vilket ökar tillväxten i skogen. Aska från förbränning av biomassa kan fungera som en återvinningsbar källa till viktiga näringsämnen som kalium, kalcium och magnesium, vilka är essentiella för skogens tillväxt och hälsa. Askan kan också förbättra markens pH-värde, vilket i sin tur ökar skogarnas förmåga att binda koldioxid.

När man tillför aska och näringsämnen, görs det ofta i enlighet med noggrant utformade skogsbruksplaner som syftar till att maximera tillväxt och koldioxidbindning utan att skada den lokala miljön. Detta kan innebära att man noggrant väljer rätt typ och mängd av aska, anpassar tillförseln efter skogstyp och lokal markkemi, och övervakar skogens respons över tid.

Genom att förbättra skogsbruket på detta sätt kan vi öka skogarnas produktivitet och deras förmåga att fungera som kolsänkor, vilket är kritiskt för att minska atmosfärens överskott av växthusgaser. Detta skapar en positiv feedback-loop där en hälsosam skog inte bara stöder biodiversitet och ekosystemtjänster, utan även bidrar till klimatmålen genom ökad koldioxidbindning.

VILL DU veta mer?